Kiralama Koşulları

Araç Kiralama Koşulları

Sayın Kullanıcı,
Bodrum kiralama web sitemize hoşgeldiniz.
Aşağıda “Kullanım Şartnamesi”, MİNİ RENTAL SERVICES’in, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bodrum Kiralama web sitesine giren her kullanıcı, Kullanım Şartlarında yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
Kullanım Şartları
Taşıt, ancak sözü geçen gaye için kullanılabilir. Kullanan, taşıtı Karayolları Trafik Kanunu vesair mevzuat hükümlerine uygun bir tarzda kullanmayı, taşıtı teslim aldığı andan iadesine kadar her türlü dikkat ve ihtimamı göstermeyi taahüt eder.

 1. Ruhsat ve SigortaYukarıda detaylı bilgilerinin mevcut olduğu taşıta ait ruhsat MİNİ RENTAL SERVİCES adına kayıtlıdır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası MİNİ RENTAL SERVİCES tarafından karşılanır.
 1. A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri, dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
 2. B) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C)Kiralanan aracın, Yasa uyarınca öngörülen Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası haricinde yaptırılmış bir kasko sigortası bulunmamaktadır. Kiralanan araçta Kullananın kusuru, ihmali veya hatası ile meydana gelebilecek her türlü hasar, Kullanan tarafından karşılanacak olup, Kullanan bu hasarlar için ödeyeceği bedeli daha sonra Kiralayandan talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 1. Gaye Dışı KullanmaKullanan taşıtı aşağıdaki yazılı amaç ve tarzda kullanamaz, bedelsiz dahi olsa başkasına kullandıramaz :·         Gerek bir ivaz karşılığı gerekse ivazsız, ister yazılı, ister sözlü bir anlaşma ile yolcu veya eşya taşınmasında, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında
  ·         Gümrük ve diğer yasalara göre taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasında veya kanuna aykırı diğer hallerde
  ·         Başka bir taşıtın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi veya itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında
  ·         Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi, motor sporlar, normal trafiğe kapalı ve trafiğe uygun olmayan yollarda kullanılmasında,
  ·         Aracın alkol veya uyuşturucu madde almış Kullanan tarafından kullanılmasında,
  Kullanan aracın yalnızca işbu Sözleşme’yi akdetmiş, Sözleşme’de isim, adres, ehliyet ve diğer kişisel bilgileri yer alan şahıslar tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.